HULPORGANISATIE GOOI- EN EEMMEER
H.O.G.E.

reddingsdienst voor het Gooi- Eem- en IJmeer

Overzicht van een gedeelte van de inzet in 2008.   Direct HOGE nummer:    035 - 52 65 65 6

Klik hier voor akties in 2003   2004  2005
Site operationeel sinds: 29 mei 2003.
Terug   januari   februari   maart   april   mei   juni   juli   augustus   september   oktober   november   december  

No: Datum: Actie: Foto:
Copyright op de foto's. Neem contakt op met de beheerder.
1 1 jan 18:27:44 01-01-08 14 G KNRM Pr 1 IJMEER AMSTERDAM RB7119 Inzet voor ass. aan RB7139
801011827440703309 0703309 KNBRD Naarden ( Bemanning Johanna Smit en Ronduit
)


De reddingsbrigade Naarden werd tussen zes en half zeven telefonisch gealarmeerd door een vriend van een man in problemen op een kajuitcatamaran. Hij had zijn schroef verspeeld bij Pampus eiland op het IJmeer.

Omdat de alarmering over P2000 en het uitvaren van de Johanna Smit van de Reddingsbrigade Naarden samenviel leek ons het zinloos uit te varen om als derde boot bij een geval van pech aan te komen.

Een half uur later meldde de schipper dat hij op de dijk was beland en één van de drijvers inmiddels lek was gestoten op de dijk. Hij kon niet vertellen waar hij zich bevond, want hij zag géén enkel lichtpuntje als hij om zich heen keek..
Hoge besloot na overleg met de kustwacht om zich bij de twee boten van de RB Naarden te voegen om te helpen met zoeken. JSH voer uit met de Blizzard.

Het was aarde donker en het was alleen mogelijk te navigeren op de GPS. Door de kustwacht werden de zoeksectoren verdeeld.
Na uren zoeken werd de boot door de politie op de dijk onder Uitdam gevonden. De boot was met een Oostenwind niet terecht gekomen waar wij het berekend hadden.

De RB Naarden meldde zich bij de schipper van de lek geslagen cat en zette een redder over. De man was vermoeid, had de vorige nacht roeiend (?!) op zijn schip doorgebracht en vond het best zo en wilde gaan slapen en was niet van plan zijn op de dijk rijende schip te verlaten. De rotsen staken inmiddels door de op de dijk liggende drijver naar binnen.
Hij woonde op de catamaran en ging liever met zijn schip naar beneden dan het te verlaten.

De kustwacht gaf het sein einde aktie omdat je iemand niet kan dwingen zijn schip te verlaten. Wel heeft de Seeker nog twee agenten opgehaald in Uitdam en die aan boord gezet om te kijken of die de man nog van boord konden krijgen, maar ook na uren inpraten bleef de man bij z'n standpunt. De optie met geweld van boord werd nog even overwogen, maar gezien de kleine ruimte, een kapmes aan de muur en het ferme postuur van de man werd daar in overleg met de KLPD te water (die dat dan zou moeten gaan doen) toch maar van af gezien. Bovendien was de KLPD van mening dat het gevaar van verder zinken van de cat niet groot was omdat de Oostenwind die nacht aan zal houden en de boot op de dijk zou blijven drukken, zonder gevaar van afdrijven gevolgd door omslaan met een slapend persoon aan boord, hetgeen wij bang voor waren.

Toen wij de agenten weer terug naar Uitdam voeren stonden daar nog drie collega's te wachten om met ons te evalueren. Goed dat de chef van dienst daar nog even alles met de betrokkenen doorsprak, want we hielden toch allemaal een naar gevoel er aan over een man zo aan zijn (zelf verkozen) lot over te moeten laten.

 

 
  2 jan update:


Vanmiddag is de KLPD te water wederom langsgegaan bij de man. Deze zag na nogmaals een gesprek het uitzichtloze van zijn situatie in en heeft nu vrijwillig zijn schip verlaten met medeneming van het meeste van zijn dierbare spulletjes.

Het bergen van het schip op kosten van RWS gaat niet lukken omdat het niet gezonken is. Transport naar een veilige plaats over open water met pompen levert te veel risico op dat het schip zinkt in het vaarwater en mag dus niet. De man zelf beschikt niet over middelen om een berging op een andere manier (telekraan) te bekostigen.
 
2  31 jan Brandweer Flevoland doet een vergeefs beroep op Reddingsbrigade Almere.
om 09 minuten over 11 komt bij het RAC flevoland een melding binnen betreffende een klein bootje dat op het Markermeer in nood is, het is op dat moment windkracht 8 en dus besluit men om 11.13 de Almeerse Reddingsbrigade te alarmeren.Almeerse Reddings Brigade
11:13:42 31-01-08 Bootje in nood. Markermeer thv marinaweg Almere.Reddingsbrigade Almere Flevoland
Ook HOGE ziet de alarmering en besluit gezien de windkracht en de prio 1 melding "boot in nood" direct uit te varen. Om 11.27 uur meldt de Seeker zich in en vraagt de kustwacht om bijzonderheden, type schip aard van de problemen enz. De kustwacht reageert verrast en weet van niets.
Om 11. 37 vaart ook de Blizzard van Jachtservice Huizen uit, meldt zich in op 16 maar nog steeds is de kustwacht niet op de hoogte van bijzonderheden, wat ze weet heeft ze gehoord van de Seeker.
Omdat de Almeerse reddingsbrigade na 15 minuten nog geen enkel respons geeft besluit men om 11.31 op de RAC Flevoland RAC Gooi en Vechtsreek alarm te laten geven voor de RB Naarden en de KNRM station Huizen:
Reddingsbrigade / Gooi en Vechtstreek
0703309 11:31:55 31-01-08 Pr 1 IJMEER THV MARINA MUIDERZAND ALMERE RB7119 RB3919 Dienstverlening/reddingsbrigadeReddingsbrigade Naarden / Reddingsboten Ronduit & Johanna Smidt


De Seeker is dan al in vliegende storm onder de Hollandse Brug.
Er roept iemand echter de hele tijd op 16 "Hallo hallo, de aktie wordt afgeblazen, hallo hoort U mij u kunt terug over". Als de kustwacht antwoordt gaat hij niet in op de vragen van welke organisatie hij/wie hij is en geeft aan ook niet naar een ander kanaal te kunnen, slechts dat hij "de 615" is en "alles wordt afgeblazen, hallo!"
De blizzard deelt de kustwacht op 16 mee dat hij vermoedt dat het hier een brandweereenheid betreft, die op de dijk gezien heeft dat het bootje kennelijk niet in nood is.
De Kustwacht antwoordt dat wij (de Seeker en de Blizzard) dan weer terug naar station kunnen.
Om 11.42 wordt ook het alarm gegeven door Gooi en Vechtstreek ingetrokken:

0703309 11:42:08 31-01-08 Melding IJMEER komt te vervallen. U hoeft niet uit te varenReddingsbrigade Naarden / Reddingsboten Ronduit & Johanna Smidt / Gooi


Later blijkt het een vissersbootje te betreffen dat bij windkracht 9 op het IJmeer aan het vissen is.
Dit is een voorbeeld waarbij de kustwacht wèl op de hoogte zou moeten zijn, maar in de praktijk slechts af en toe op tijd wordt ingelicht. En als de informatie komt is dat meestal pas als de betreffende reddingsboot uitvaart. Als ie tenminste uitvaart.
De kustwacht heeft al eerder te kennen gegeven (toen dit nog onder de noemer "aanloop problemen" onder werd gebracht) dat als zij door gebrek aan medewerking -met name het niet (tijdig) informeren over incidenten- van de diverse RAC's niet naar behoren zou kunnen functioneren zich uit het binnenwater zal terugtrekken.

Dat dit gebeurt is niet denkbeeldig, de kustwacht kan haar taak -het coördineren van SAR- alleen uitvoeren als ze tijdig van alles op de hoogte is en niet als laatste over de benodigde bijzonderheden beschikt.

"Het kustwachtje spelen" van de RAC's is alle lange tijd een doorn in het oog van de Kuwa evenals de onderonsjes op C2000.


Want als er echt iemand in het water had gelegen, en de KNRM komt pas na drie kwartier buiten haar schuld ter plaatse (reken maar uit 11.31 werd pas alarm gegeven, dwz 11.45 uitvaren, 12.00 uur ter plaatse van een melding van 11.09) wie krijgt dan straks de schuld in zo'n geval als de Kustwacht zich terugtrekt? (En wat moet een schipper met een melding THV "de Marinaweg", moet hij eerst opzoeken bij welke boei dat is...)

 
     

  
       
     
       
       
       


Terug