Nedstat Basic - Free web site statistics

Wie of wat is HOGÉ:

het ontstaan, een stukje geschiedenis...

 

In 1980 besloot de gemeente Huizen dat het leuk zou zijn als de in de wintertijd niet gebruikte parkeer­plaatsen nabij het Surfstrand met Gooimeerwater onderwater gezet zouden kunnen worden, zodat bij vriezend weer er een schaatsbaan zou ontstaan. Dat kon door bij vriezend weer afvoerpompen om te keren. Na enkele nachten vorst lukte het niet een mooie ijslaag te krijgen, omdat vandalen de ijslaag met auto's stuk reden. De in de buurt wonende jeugd wou echter graag schaatsen en besloot toen de ijsbaan in wording te gaan bewaken.

Eigenlijk is dit het begin van de Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer geweest. Het Gooimeer versloeg de kunstmatig aangelegde ijsbaan echter, de parkeerplaats lag veel te beschut. Daarom werd de geluidsinstallatie op het ijs van het Gooimeer geplaatst. Er kon dus omgeroepen worden, waardoor al snel weggelopen kinderen naar het door de gemeente aan ons ter beschikking gestelde "keetje" van de plantsoenendienst werden gebracht. De kranten besteden regionaal aandacht aan dit fenomeen, waardoor steeds meer mensen naar het Gooimeer kwamen om daar onder toezicht van een 25 tal vrijwilligers te schaatsen. EHBO werd verleend, in de mist verdwaalde schaatsers werden opgespoord, kortom leuk en spannend voor de kids, die met een band om de arm en portofoons in de hand de boel in de gaten hielden. Maar dit alleen 's winters als er ijs lag.

De groep zocht naar avontuur in de zomermaanden... Ziedaar, een oproep in de krant: "leden gezocht voor de op te richten Reddingsbrigade Blaricum". Dat was natuurlijk kaasie! Masaal meldden de de ijsbewakers zich aan bij het voorlopig bestuur van de brigade in oprichting. Maar de jonge (over)enhousiaste leden liepen regelmatig uit het door de gemeente Blaricum en het bestuur van de reddingsbrigade uitgezette spoor, en moesten de reddingsbrigade verlaten wegens onverenigbare meningen over de te volgen koers. Maar om nu in de zomer bij de pakken neer te gaan zitten, leek ons niks.

 

  

Eigen vereniging

 

Zelf een vereniging oprichten, maar dan naar onze inzichten werd het antwoord. Onafhankelijk, dus zonder subsidie, met eigen middelen redden met zo weinig mogelijk beperkingen. Geen "gebied" maar hup, waar je maar wil hulp bieden aan mens en dier. Natuurlijk stond niet iedereen direct te juichen toen HOGE werd opgericht, maar de competitie die daardoor ontstond heeft de uitruktijden van de reddingsdiensten op het Gooimeer niet bepaald nadelig beinvloed. Hoewel sommige reddingsbrigades verregaande samenwerking afwijzen, worden in levens-bedreigende situaties de handen vanzelfsprekend ineen geslagen, onder leiding van de Nederlandse Kustwacht te Den Helder , die zich dan "Den Helder Rescue" noemt. Zo bestaat de Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer al bijna 25 jaar uit vrijwilligers, welke 365 dagen per jaar inzetbaar zijn om hulp te bieden aan mens en dier in nood, waar dan ook.
 

Wie zal dat betalen

 

Naast deze inkomsten doen wij een beroep op U. Want zoals wij in de brief zetten die U krijgt als wij U geholpen hebben, "geredde mensen zijn vaak gulle gevers".

Bovendien is vanaf 2000 niet alle hulp meer gratis. Het is onzin om geld dat ons is gegeven om mensen mee te redden te gebruiken om iemand met motorpech bij de Hollande Brug naar de Eemhof te slepen. Hulpverlening geschiedt in dat geval tegen een vergoeding gebaseerd op de voor U door ons gemaakte kosten.

U mag natuurlijk iets meer geven, als blijk van waardereing...

Hoge krijgt geen subsidie en is geheel afhankelijk van sponsoren en donaties.